...

Efteruddannelse


På Skive Tekniske Skole har du chancen for at komme på en lang række kurser. Vi gennemfører efteruddannelse hele året og kan sammensætte forløb, så dine egne og din virksomheds uddannelsesbehov bliver tilfredsstillet.

...
Søg fx på dato, branche, fagområde osv. Flere søgemuligheder
Administration
Administration
(0 kurser)
Arbejdsmiljø og sikkerhed
Arbejdsmiljø og sikkerhed
(7 kurser)
Arbejdsmiljø - sikkerhed/sundhed/byggepladsen
Varighed: 2 dage
Kontakt
Arbejdsmiljø i træindustrien
Varighed: 5 dage
Kontakt
Arbejdsmiljøgruppens obligatoriske arbejdsmiljøuddannelse (IV)
Løbende optag
Løbende Optag
Arbejdsmiljøledelse
Varighed: 3 dage
Kontakt
Pers. sikkerhed v arbejde med epoxy og isocyanater
Varighed: 2 dage
Kontakt
Pers. sikkerhed v arbejde med epoxy og isocyanater
Varighed: 2 dage
Kontakt
Sidemandsoplæring
Næste startdato: 24/01 2018 - varighed: 2 dage
(3 hold)
Bolig og autointeriørmontering
Autosadelmager
(0 kurser)
Opbygning af møbler
(8 kurser)
Bundsystemer til polstermøbler
Varighed: 2 dage
Kontakt
Fremstillig af skabeloner til polstermøbler
Varighed: 1 dag
Kontakt
Fremstilling af skæreplaner til polstermøbler
Varighed: 1 dag
Kontakt
Limteori og værktøjslære ved polstring af møbler
Varighed: 1 dag
Kontakt
Materialer til bundsystemer i polstermøbler
Varighed: 1 dag
Kontakt
Opbygning og polststring af siddemøbler
Varighed: 3 dage
Kontakt
Tilskæring af betræk til siddemøbler
Varighed: 2 dage
Kontakt
Værktøj til bundsystemer i polstermøbler
Varighed: 2 dage
Kontakt
Salgsteknik
(1 kursus)
Salgsteknik for salgs- og servicemedarbejdere
Varighed: 2 dage
Kontakt
Solafskærmning
(0 kurser)
Syteknik
(3 kurser)
Symaskiner og værktøjer til fremstilling af betræk
Varighed: 2 dage
Kontakt
Syning af møbelbetræk til siddemøbler
Varighed: 2 dage
Kontakt
Syning af pudebetræk til siddemøbler
Varighed: 1 dag
Kontakt
Tekstilgardiner
(0 kurser)
Traditionel polstring
(1 kursus)
Traditionel polstring i håndværksvirksomheder
Varighed: 5 dage
Kontakt
Bygge/anlæg og industri
Bygge- og anlægsopgaver i lettere materialer
(0 kurser)
El- og forsyningsområdet
El- og forsyningsområdet
(60 kurser)
Ajourføring L-AUS/AUS for operatører i elforsyning
Næste startdato: 23/01 2018 - varighed: 1 dag
(12 hold)
Ajourføring L-AUS/AUS for operatører i elforsyning
Næste startdato: 06/02 2018 - varighed: 1 dag
(5 hold)
Automatiske anlæg, el-lære og relæteknik
Varighed: 5 dage
Kontakt
Automatiske anlæg, PLC montage og fejlfinding
Varighed: 5 dage
Kontakt
Automatiske anlæg, PLC styring, følere og motorer
Varighed: 5 dage
Kontakt
Belysning, energioptimering af belysningsanlæg
Varighed: 2 dage
Kontakt
Belysning, installation af nød- og panikanlæg
Varighed: 1 dag
Kontakt
Dansk som andetsprog for F/I, alment niveau
Varighed: 40 dage
Kontakt
Dataanlæg, kabling med fiber
Varighed: 5 dage
Kontakt
Eleknik og fejlfinding
Varighed: 3 dage
Kontakt
Elforsyning, L-AUS
Varighed: 1 dag
Kontakt
El-komponentkendskab for operatører
Næste startdato: 22/01 2018 - varighed: 5 dage
(1 hold)
El-nettets opbygning
Varighed: 2 dage
Kontakt
Elsikkerhedsloven, relevante love og standarder
Varighed: 1 dag
Kontakt
Elsikkerhedsloven, relevante love og standarder
Varighed: 1 dag
Kontakt
Elsikkerhedsloven, relevante love og standarder
Varighed: 1 dag
Kontakt
EMC og potentialudligning
Varighed: 5 dage
Kontakt
Energiservice,tekniske installationer
Varighed: 1 dag
Kontakt
Energitjek, tekniske installationer
Varighed: 2 dage
Kontakt
Etablering og service af udendørs belysning
Næste startdato: 14/02 2018 - varighed: 3 dage
(23 hold)
Fejlfinding på switchgear med PLC/RTU
Næste startdato: 19/02 2018 - varighed: 3 dage
(11 hold)
Fiber, infrastruktur
Varighed: 4 dage
Kontakt
IBI/CTS, opbygning af centrale anlæg
Varighed: 1 dag
Kontakt
IBI/CTS, progr og fejlfinding på centrale anlæg
Varighed: 3 dage
Kontakt
IBI/CTS, rådgivning om BMS
Varighed: 1 dag
Kontakt
IBI/CTS,grafiske brugerflader på centrale anlæg
Varighed: 1 dag
Kontakt
Industriel ethernet, opsætning
Varighed: 3 dage
Kontakt
Innovativ anvendelse af robotteknik
Varighed: 5 dage
Kontakt
Installation af husvindmøller
Varighed: 2 dage
Kontakt
Installation af husvindmøller
Varighed: 2 dage
Kontakt
Installation af solceller
Varighed: 3 dage
Kontakt
Kabelfejlfinding elforsyning
Næste startdato: 12/02 2018 - varighed: 2 dage
(31 hold)
Kabelmontage
Varighed: 4 dage
Kontakt
Kabelmontage - føringsveje
Varighed: 10 dage
Kontakt
Kabelmontage - kabler
Varighed: 15 dage
Kontakt
Kabelmontage - trækning, fastgørelse
Varighed: 2 dage
Kontakt
Kabelmontør - overdragelse
Varighed: 8 dage
Kontakt
L-AUS ajourføring for el-sagkyndige
Varighed: 0,5 dag
Kontakt
L-AUS ajourføring for el-sagkyndige
Varighed: 0,5 dag
Kontakt
L-AUS, tavle- og installationsarbejde
Varighed: 1 dag
Kontakt
Maskinanlæg, installation af generatorer
Varighed: 2 dage
Kontakt
Montage af kabler
Næste startdato: 29/01 2018 - varighed: 4 dage
(19 hold)
Opbygning og forståelse af DSO
Næste startdato: 19/11 2018 - varighed: 5 dage
(3 hold)
Operatørarbejde på el-forsyningsanlæg
Varighed: 5 dage
Kontakt
Operatørarbejde på el-forsyningsanlæg
Varighed: 2 dage
Kontakt
Operatørarbejde på el-forsyningsanlæg
Varighed: 2 dage
Kontakt
PLC grundlæggende
Varighed: 3 dage
Kontakt
PLC introduktion, automatiske maskiner og anlæg
Varighed: 5 dage
Kontakt
PLC sekventiel
Varighed: 3 dage
Kontakt
Praktisk fejlfinding på lavspændingsnet 400/230 V
Varighed: 3 dage
Kontakt
Rulle- og bukkestillads - opstilling mv.
Varighed: 1 dag
Kontakt
Salg af energibesparende installationer
Varighed: 2 dage
Kontakt
SBEI og elrådsmeddelelser, anvendelse
Varighed: 3 dage
Kontakt
Smartgrid - Det intelligente elnet - elsagkyndige
Varighed: 2 dage
Kontakt
Solcelle, service og fejlfinding
Varighed: 2 dage
Kontakt
Solcelle, service og fejlfinding
Varighed: 2 dage
Kontakt
Støvsugning af højspændingsanlæg
Næste startdato: 21/02 2018 - varighed: 1 dag
(15 hold)
Transformerstation, adfærd og færdsel
Varighed: 1 dag
Kontakt
Vejen som arbejdsplads - Certifikat
Næste startdato: 19/02 2018 - varighed: 2 dage
(9 hold)
Vejen som arbejdsplads - Certifikat
Varighed: 2 dage
Kontakt
El-eftersyn
(0 kurser)
Handel, Administration, Kommunikation og Ledelse
Administration
(0 kurser)
Ledelse
(6 kurser)
Etablering af selvstyrende grupper
Varighed: 2 dage
Kontakt
Kommunikation i teams
Varighed: 3 dage
Kontakt
Produktionsoptimering for operatører v.h.a. Lean
Varighed: 1 dag
Kontakt
Selvevaluering i produktionsgrupper
Varighed: 2 dage
Kontakt
Teambuilding for selvstyrende grupper
Varighed: 2 dage
Kontakt
Værdibaserede arbejdspladser
Varighed: 2 dage
Kontakt
Obligatorisk fælleskatalog
(0 kurser)
Personlig udvikling
(0 kurser)
Supplerende værktøjer til produktion med fokus på ledelse og service
(4 kurser)
Forandringsparathed ved produktionsomlægning
Varighed: 5 dage
Kontakt
Kundeservice
Varighed: 3 dage
Kontakt
Lederens projektplanlægning
Varighed: 3 dage
Kontakt
Projektledelse
Varighed: 3 dage
Kontakt
Viden- og forretningsservice
(0 kurser)
Individuel kompetencevurdering
Individuel kompetencevurdering
(3 kurser)
Individuel kompetencevurdering i AMU
Næste startdato: 23/02 2018 - varighed: 5 dage
(1 hold)
Individuel kompetencevurdering i AMU - F/I
Varighed: 10 dage
Kontakt
Vurdering af basale færdigheder
Varighed: 0,3 dag
Kontakt
Industriens arbejdsmarkedsuddannelser
Arbejdets organisering ved produktion i industrien
(0 kurser)
Overfladebehandling
(0 kurser)
Spåntagende metalindustri
(0 kurser)
IT
Åben IT
(0 kurser)
Alle kurser
(25 kurser)
Alle IT-kurser
Anvend informationer fra internettet til jobbrug
Varighed: 1 dag
Kontakt
Anvendelse af pivot-tabeller
Varighed: 1 dag
Kontakt
Anvendelse af præsentationsprogrammer
Varighed: 2 dage
Kontakt
Anvendelse af regneark til enkle beregninger
Varighed: 2 dage
Kontakt
Anvendelse af store datamængder i regneark
Varighed: 1 dag
Kontakt
Billedredigering i medarbejderens jobfunktion
Varighed: 2 dage
Kontakt
Brug af PC på arbejdspladsen
Varighed: 3 dage
Kontakt
Databasevedligeholdelse til jobbrug
Varighed: 1,5 dage
Kontakt
Design og automatisering af regneark
Varighed: 2 dage
Kontakt
Desktop Publishing i virksomheden
Varighed: 3 dage
Kontakt
E-mail til jobbrug
Varighed: 2 dage
Kontakt
Fletning af dokumenter til masseproduktion
Varighed: 1 dag
Kontakt
Indskrivning og formatering af mindre tekster
Varighed: 2 dage
Kontakt
Indskrivning og formatering af mindre tekster
Varighed: 2 dage
Kontakt
Informationssøgning på internettet til jobbrug
Varighed: 1 dag
Kontakt
Integration af data mellem adm. it-systemer
Varighed: 2 dage
Kontakt
Jobrelateret brug af styresystemer
Varighed: 2 dage
Kontakt
Oprette brugerflader og udskrifter i databaser
Varighed: 2 dage
Kontakt
Oprettelse af database til jobbru
Varighed: 2 dage
Kontakt
Oprettelse af databaser til jobbrug
Varighed: 2 dage
Kontakt
Opstillinger og layout i tekst
Varighed: 2 dage
Kontakt
Præsentation af tal i regneark
Varighed: 1 dag
Kontakt
Samarbejde om dokumenter
Varighed: 1 dag
Kontakt
Standardisering af virksomhedens dokumenter
Varighed: 1 dag
Kontakt
Viral Markedsføring
Varighed: 2 dage
Kontakt
Køkken, restaurant, bager, konditor og kødbranchen
Madfremstilling - restaurant, kantine og catering
(1 kursus)
Almen fødevarehygiejne for F/I
Varighed: 5 dage
Kontakt
LEAN
Kvalitetsstyring – ISO 9000 system
(6 kurser)
Forebyggelse af fejl med Poka-Yoke for operatører
Varighed: 2 dage
Kontakt
Kunde/leverandørforhold for operatører
Varighed: 1 dag
Kontakt
Kvalitetsbevidsthed ved industriel produktion
Varighed: 3 dage
Kontakt
Kvalitetsstyring i virksomheden
Varighed: 3 dage
Kontakt
Systematisk problemløsning for operatører
Varighed: 2 dage
Kontakt
Videndeling oglæring for medarbejdere
Varighed: 3 dage
Kontakt
Leanfilosofi i produktionen
(12 kurser)
Anvendelse af 5-S modellen
Varighed: 2 dage
Kontakt
Anvendelse af 5-S modellen
Varighed: 2 dage
Kontakt
IT og produktionsstyring for medarbejdere
Varighed: 5 dage
Kontakt
Kanban-styring for operatører
Varighed: 2 dage
Kontakt
LEAN i vedligeholdet for operatører
Varighed: 1 dag
Kontakt
LEAN i vedligeholdet for operatører
Varighed: 1 dag
Kontakt
Lean værktøjsanvendelse for operatører
Varighed: 5 dage
Kontakt
Lean-kortlægning af værdistrøm for operatører
Varighed: 3 dage
Kontakt
Logistik for produktionsmedarbejdere
Varighed: 2 dage
Kontakt
Omstillingseffektivisering for operatører
Varighed: 2 dage
Kontakt
Produktionsoptimering for operatører v.h.a. Lean
Varighed: 1 dag
Kontakt
Selvevaluering i produktionsgrupper
Varighed: 2 dage
Kontakt
Ledelse
Ledelse
(2 kurser)
Kommunikation og konflikthåndtering
Næste startdato: 30/01 2018 - varighed: 3 dage
(13 hold)
Medarbejderinvolvering i ledelse
Varighed: 3 dage
Kontakt
Markedsføring
Markedsføring
(1 kursus)
Viral Markedsføring
Varighed: 2 dage
Kontakt
Maskin- og værktøjsområdet
Bearbejdningsteknik gnistbearbejdning
(1 kursus)
Brandforanstaltninger v. gnistproducerende værktøj
Næste startdato: 19/02 2018 - varighed: 1 dag
(11 hold)
Bearbejdningsteknik Slibning og polering
(0 kurser)
Bearbejdningsteknik ved drejning og fræsning
(7 kurser)
Bearbejdningsteknik, drejning, emnefremstilling
Varighed: 10 dage
Kontakt
CNC fræsning, 4-akset bearbejdning/programmering
Varighed: 5 dage
Kontakt
Fræsning, delehoved
Varighed: 5 dage
Kontakt
Fræsning, emnefremstilling
Varighed: 15 dage
Kontakt
Fræsning, tandhjul
Varighed: 5 dage
Kontakt
Operatør ved konventionel maskindrejning
Varighed: 5 dage
Kontakt
Operatør ved konventionel maskinfræsning
Varighed: 5 dage
Kontakt
CAM programmering
(9 kurser)
CAM drejning
Varighed: 5 dage
Kontakt
CAM drejning med C-akse
Varighed: 5 dage
Kontakt
CAM drejning med C-akse
 
Kontakt
CAM fræsning (2D)
Varighed: 5 dage
Kontakt
CAM fræsning (2D) på CAD-filer PM
Varighed: 5 dage
Kontakt
CAM fræsning (3D)
Varighed: 5 dage
Kontakt
CAM fræsning med dobbeltkrumme overflader
Varighed: 5 dage
Kontakt
CAM fræsning, flerakset bearbejdning
Varighed: 5 dage
Kontakt
Volumenmodeller, anvendelse og overførsel
Varighed: 5 dage
Kontakt
CNC bearbejdning
(20 kurser)
CNC drejning med C-akse (2-sidet)
Varighed: 5 dage
Kontakt
CNC drejning med C-akse, avanceret (2-sidet)
Varighed: 5 dage
Kontakt
Cnc drejning, manuel programmering
Varighed: 5 dage
Kontakt
CNC drejning, overvågning og produktion
Varighed: 3 dage
Kontakt
CNC drejning, produktion og emnemåling
Varighed: 2 dage
Kontakt
CNC drejning, programmering med cyklus/dialog
Varighed: 5 dage
Kontakt
CNC drejning, programmering og opstilling, 1-sidet
Varighed: 5 dage
Kontakt
CNC drejning, programmering og opstilling, 2-sidet
Varighed: 5 dage
Kontakt
CNC fræseoptimering
Varighed: 3 dage
Kontakt
CNC fræsning, 5-akset bearbejdning/programmering
Varighed: 10 dage
Kontakt
CNC fræsning, enkel programmering og bearbejdning
Varighed: 5 dage
Kontakt
CNC fræsning, opspænding og flersidet bearbejdning
Varighed: 5 dage
Kontakt
CNC fræsning, optimering/produktion
Varighed: 5 dage
Kontakt
CNC fræsning, overvågning og produktion
Varighed: 3 dage
Kontakt
CNC fræsning, produktion og emnemåling
Varighed: 2 dage
Kontakt
CNC fræsning, programmering og opstilling, 1-sidet
Varighed: 5 dage
Kontakt
CNC fræsning, programmering og opstilling, 2-sidet
Varighed: 5 dage
Kontakt
CNC plan- og profildrejning, programmering
Varighed: 5 dage
Kontakt
MTM bearbejdning, 5-akset
Varighed: 10 dage
Kontakt
Produktionstekniske beregninger for CNC
Varighed: 5 dage
Kontakt
Kompetenceafklaring
(0 kurser)
Kurser i IT
(0 kurser)
Kurser i medarbejdeudvikling
(0 kurser)
Måleteknik
(6 kurser)
Betjening af 3D-koordinatmålemaskine
Varighed: 2 dage
Kontakt
GPS målsætning
Varighed: 3 dage
Kontakt
GPS målsætning i CAD
Varighed: 3 dage
Kontakt
GPS målsætning, designoptimering
Varighed: 2 dage
Kontakt
Måleteknisk kontroldokumentation i metalindustrien
Varighed: 2 dage
Kontakt
Præcisisionsmåling med stilbart kontrolværktøj
Varighed: 5 dage
Kontakt
Tegningforståelse og CAD
(9 kurser)
Emnetegning i CAD, assambly med 2-4 parter
Varighed: 5 dage
Kontakt
Emnetegning i CAD, assembly med mere end 4 parter
Varighed: 5 dage
Kontakt
Emnetegning i CAD, designoptimering
Varighed: 5 dage
Kontakt
Emnetegning i CAD, introduktion
Varighed: 5 dage
Kontakt
Industriteknisk projektionstegning
Varighed: 5 dage
Kontakt
Maskintegning, 3D-Cad-konstruktion
Varighed: 5 dage
Kontakt
Maskintegning, Projektionstegning i cad
Varighed: 5 dage
Kontakt
Tegningsinformation og -fremstilling
Varighed: 3 dage
Kontakt
Volumenmodeller, dynamisk cad, produktionstegning
Varighed: 5 dage
Kontakt
Værktøjslære og konstruktion
(0 kurser)
Åbent værksted CAD/CAM
(2 kurser)
Åbent værksted - CAD/CAM - MasterCam
Løbende optag - varighed: 25 dage
Løbende Optag
Åbent værksted - CAD/CAM - Powermill
Løbende optag - varighed: 10 dage
Løbende Optag
Andre
(8 kurser)
Brandforanstaltninger v. gnistproducerende værktøj
Varighed: 1 dag
Kontakt
Emnetegning i retvinklet projektion
Varighed: 3 dage
Kontakt
Praktisk værkstedsteknik, spåntagning
Varighed: 5 dage
Kontakt
Probe programmering
Varighed: 5 dage
Kontakt
Robotbetjening for operatører
Varighed: 3 dage
Kontakt
Robotter i industrien for operatører
Varighed: 2 dage
Kontakt
Testkursus bruges til kurser i brugen af portalen
Varighed: 5 dage
Kontakt
Testkursus bruges til kurser i brugen af portalen
Varighed: 5 dage
Kontakt
Medarbejderudvikling
Medarbejderudvikling
(0 kurser)
Metalindustrien
Automatik- og procesteknisk område
(0 kurser)
Økonomi
Økonomi
(9 kurser)
Daglig registrering i et økonomistyringsprogram
Varighed: 2 dage
Kontakt
Debitorstyring
Varighed: 2 dage
Kontakt
Kontering af køb, salg, drift af biler og ejendom
Varighed: 2 dage
Kontakt
Konteringsinstrukser
Varighed: 1 dag
Kontakt
Kontoplaner og virksomhedens rapporteringsbehov
Varighed: 2 dage
Kontakt
Kreditorstyring
Varighed: 1 dag
Kontakt
Registreringsmetoder ved virksomhedens drift
Varighed: 2 dage
Kontakt
Økonomiske styring af lageret
Varighed: 2 dage
Kontakt
Årsafslutning af bogholderiet
Varighed: 2 dage
Kontakt
Pædagogisk område og social- og sundhedsområdet
Patientrelateret service på sygehusene
(0 kurser)
Serviceerhvervene
Efteruddannelser til uddannede serviceassistenter (enkeltfag)
(1 kursus)
Patientrelateret arbejde med døende og afdøde
Varighed: 5 dage
Kontakt
Mad til mennesker
(4 kurser)
Almen fødevarehygiejne
Næste startdato: 05/02 2018 - varighed: 3 dage
(5 hold)
Almen fødevarehygiejne
Varighed: 3 dage
Kontakt
Almen fødevarehygiejne for F/I
Varighed: 5 dage
Kontakt
Fødevarehygiejne og egenkontrol
Varighed: 4 dage
Kontakt
Rengøring og skadeservice
(7 kurser)
Portøren og hospitalsserviceass. som fast vagt
Varighed: 10 dage
Kontakt
Rengøring og skadeservice: Midler og maskiner
Varighed: 2 dage
Kontakt
Rengøring og skadeservice: Sikkerhed
Varighed: 2 dage
Kontakt
Rengøring og skadeservice: Skade dokumentation
Varighed: 2 dage
Kontakt
Rengøring og skadeservice: Vand, fugt, skimmel
Varighed: 2 dage
Kontakt
Tilberedning og servering fr patienter
Varighed: 2 dage
Kontakt
Tilberedning og servicering for patienter
Varighed: 2 dage
Kontakt
Rengøringsservice
(61 kurser)
Almen fødevarehygiejne for F/I
Næste startdato: 16/04 2018 - varighed: 5 dage
(1 hold)
Daglig erhvervsrengøring
Næste startdato: 05/03 2018 - varighed: 10 dage
(1 hold)
Daglig erhvervsrengøring
Varighed: 10 dage
Kontakt
Dansk som andetsprog for F/I, basis
Varighed: 40 dage
Kontakt
Dansk som andetsprog for F/I, udvidet niveau
Varighed: 40 dage
Kontakt
Den personlige uddannelses- og jobplan
Varighed: 2 dage
Kontakt
E-mail til jobbrug
Næste startdato: 16/02 2018 - varighed: 2 dage
(3 hold)
Ergonomi inden for faglærte og ufaglærte job
Næste startdato: 28/06 2018 - varighed: 2 dage
(1 hold)
Ergonomi inden for faglærte og ufaglærte job
Varighed: 2 dage
Kontakt
Ergonomi inden for faglærte og ufaglærte job
Varighed: 2 dage
Kontakt
Faglig læsning
Næste startdato: 04/04 2018 - varighed: 2 dage
(5 hold)
Faglig læsning
Varighed: 2 dage
Kontakt
Fagunderstøttende dansk som andetsprog for F/I
Varighed: 10 dage
Kontakt
God ergonomi i rengøringsarbejdet
Næste startdato: 26/01 2018 - varighed: 2 dage
(3 hold)
God ergonomi i rengøringsarbejdet
Varighed: 2 dage
Kontakt
Grundl. rengøringshygiejne
Næste startdato: 15/02 2018 - varighed: 1 dag
(3 hold)
Grundl. rengøringshygiejne
Varighed: 1 dag
Kontakt
Hospitalshygiejne
Næste startdato: 20/02 2018 - varighed: 3 dage
(7 hold)
Hospitalshygiejne
Varighed: 3 dage
Kontakt
Hygiejne på skoler og institioner
Næste startdato: 20/02 2018 - varighed: 2 dage
(7 hold)
Hygiejne på skoler og institioner
Varighed: 2 dage
Kontakt
Højderengøring og industriservice
Varighed: 3 dage
Kontakt
Integrationsgrunduddannelse (IGU) - Modul 2
Næste startdato: 05/02 2018 - varighed: 17 dage
(1 hold)
Introduktion til rengøring i private hjem
Næste startdato: 22/02 2018 - varighed: 2 dage
(3 hold)
Introduktion til rengøring i private hjem
Varighed: 2 dage
Kontakt
Kursusforløb - rengøring og service
Næste startdato: 09/04 2018 - varighed: 30 dage
(5 hold)
Kursusforløb - rengøring og service, hospital
Næste startdato: 09/04 2018 - varighed: 34 dage
(5 hold)
Mikrofiberrengøring
Næste startdato: 25/01 2018 - varighed: 1 dag
(3 hold)
Mikrofiberrengøring
Varighed: 1 dag
Kontakt
Måling og vurdering af rengøringskvalitet
Næste startdato: 08/02 2018 - varighed: 3 dage
(3 hold)
Oliebehandlede gulve
Næste startdato: 02/07 2018 - varighed: 2 dage
(1 hold)
Oliebehandlede gulve
Varighed: 2 dage
Kontakt
Oliebehandlede gulve
Varighed: 2 dage
Kontakt
Optimering af rengøringsmetoder og arbejdsgange
Næste startdato: 28/05 2018 - varighed: 2 dage
(3 hold)
Optimering af rengøringsmetoder og arbejdsgange
Varighed: 2 dage
Kontakt
Periodisk rengøring
Næste startdato: 25/06 2018 - varighed: 3 dage
(1 hold)
Periodisk rengøring
Varighed: 3 dage
Kontakt
Personlig planlægning
Næste startdato: 17/04 2018 - varighed: 2 dage
(2 hold)
Personlig planlægning
Varighed: 2 dage
Kontakt
Personlig udvikling til arbejde og uddannelse
Varighed: 5 dage
Kontakt
Polishbehandlede gulve
Næste startdato: 27/06 2018 - varighed: 2 dage
(1 hold)
Polishbehandlede gulve
Varighed: 2 dage
Kontakt
Polishbehandlede gulve
Varighed: 2 dage
Kontakt
Praktik for F/I
Varighed: 48 dage
Kontakt
Rengøring af boligtekstiler
Varighed: 3 dage
Kontakt
Rengøring af fødevarevirksomhed
Varighed: 2 dage
Kontakt
Rengøring af lokaler og inventar md særlig snavs
Næste startdato: 19/03 2018 - varighed: 3 dage
(1 hold)
Rengøring af lokaler og inventar med særlig snavs
Varighed: 3 dage
Kontakt
Rengøring af transportmidler
Varighed: 3 dage
Kontakt
Rengøring af transportmidler
Varighed: 3 dage
Kontakt
Rengøringsmidler og materialekendskab
Næste startdato: 09/04 2018 - varighed: 3 dage
(1 hold)
Rengøringsmidler og materialekendskab
Varighed: 3 dage
Kontakt
Rengøringsudstyr og -metoder
Næste startdato: 12/04 2018 - varighed: 3 dage
(1 hold)
Service i rengøringsarbejdet
Næste startdato: 13/02 2018 - varighed: 2 dage
(3 hold)
Service i rengøringsarbejdet
Varighed: 2 dage
Kontakt
Sidemandsoplæring
Varighed: 2 dage
Kontakt
Sikkerhed og førstehjælp ved rengøringsarbejde
Varighed: 4 dage
Kontakt
Sikkerhed og førstehjælp ved rengøringsarbejde
Varighed: 4 dage
Kontakt
Tilberedning og servering fr patienter
Næste startdato: 14/06 2018 - varighed: 2 dage
(3 hold)
Tilberedning og servering fr patienter
Varighed: 2 dage
Kontakt
Vask og vedligehold af brugstekstiler
Varighed: 3 dage
Kontakt
Service og kommunikation
(2 kurser)
Kommunikation og konflikthåndtering
Varighed: 3 dage
Kontakt
Praktikvejlederens kommunikation med elev/lærling
Varighed: 2 dage
Kontakt
Sprog
Sprog
(13 kurser)
Dansk som andetsprog for F/I, basis
Varighed: 40 dage
Kontakt
Dansk som andetsprog for F/I, udvidet niveau
Varighed: 40 dage
Kontakt
Engelsk basalt ordforråd
Varighed: 5 dage
Kontakt
Engelsk nuanceret ordforråd
Varighed: 5 dage
Kontakt
Engelsk -udvidet niveau
Varighed: 5 dage
Kontakt
Fagunderstøttende dansk som andetsprog for F/I
Varighed: 10 dage
Kontakt
Jobrelateret fremmedsprog med basalt ordforråd
Varighed: 5 dage
Kontakt
Jobrelateret fremmedsprog med nuanceret ordforråd
Varighed: 5 dage
Kontakt
Jobrelateret fremmedsprog med nuanceret ordforråd - Engelsk
Varighed: 5 dage
Kontakt
Jobrelateret fremmedsprog med nuanceret ordforråd - Tysk
Varighed: 5 dage
Kontakt
Tysk basalt ordforråd
Varighed: 5 dage
Kontakt
Tysk nuanceret ordforråd
Varighed: 5 dage
Kontakt
Tysk -udvidet niveau
Varighed: 5 dage
Kontakt
Tømrer
Tømrerområdet
(4 kurser)
3D CAD, konstruktion
Næste startdato: 29/01 2018 - varighed: 3 dage
(1 hold)
Brandforanstaltninger v. gnistproducerende værktøj
Næste startdato: 19/02 2018 - varighed: 1 dag
(11 hold)
Bygningsreglementets anvendelse
Varighed: 2 dage
Kontakt
CAD 2 D på byggepladsen
Varighed: 3 dage
Kontakt
Træets uddannelser
Alle kurser
(43 kurser)
Liste med alle kurser inden for Træ
5-akset programmering og bearbejdning
Næste startdato: 19/03 2018 - varighed: 5 dage
(3 hold)
Arbejdsmarked - IT mv.
Varighed: 40 dage
Kontakt
Beslåning
Varighed: 5 dage
Kontakt
Forceret trætørring
Varighed: 0,5 dag
Kontakt
Geometri og projektionstgning
Varighed: 2 dage
Kontakt
Grundlæggende CNC teknik
Næste startdato: 19/03 2018 - varighed: 5 dage
(3 hold)
Grundlæggende NC - CNC
Næste startdato: 26/02 2018 - varighed: 5 dage
(3 hold)
Håndværksmæssige bygningssamlinger
Varighed: 5 dage
Kontakt
Introduktion til førstehjælp på jobbet
Varighed: 0,4 dag
Kontakt
Kompetence i jobudøvelsen
Varighed: 3 dage
Kontakt
Kunstig trætørring
Varighed: 1 dag
Kontakt
Manuel overfladebehandling i træindustrien
Varighed: 2 dage
Kontakt
Maskinel pudsning
Varighed: 2 dage
Kontakt
Maskinsikkerhed og arbejdsmiljø i træindustrien
Varighed: 2 dage
Kontakt
Maskinteknik, træ. Bore- og stemmemaskiner
Varighed: 2 dage
Kontakt
Materialer & limteknik i træindustrien
Løbende optag - varighed: 8 dage
Løbende Optag
Materialer til bundsystemer i polstermøbler
Varighed: 1 dag
Kontakt
Måleteknik & produktionsgrundlag i træindustrien
Løbende optag - varighed: 3 dage
Løbende Optag
Måleteknik fra tegning til produkt i træindustrien
Varighed: 2 dage
Kontakt
Optimering af CNC teknikker 1
Næste startdato: 19/03 2018 - varighed: 5 dage
(3 hold)
Optimering af CNC teknikker 2
Næste startdato: 19/03 2018 - varighed: 5 dage
(1 hold)
Overfladebehandling af træ og pladematerialer
Varighed: 0,5 dag
Kontakt
Overfladebehandling. Automatiske sprøjteanlæg
Varighed: 1 dag
Kontakt
Perspektiv- og frihåndstegning i træindustrien
Varighed: 2 dage
Kontakt
Pris- og spildberegning af produkt i træindustri
Varighed: 1 dag
Kontakt
Produkter til overfladebeh. af møbler/inventar
Varighed: 0,5 dag
Kontakt
Produkter til overfladebeh. af vinduer/døre
Varighed: 1 dag
Kontakt
Pudse- og slibematerialer, træindustri
Varighed: 1 dag
Kontakt
Regler fo rDVC
Varighed: 2 dage
Kontakt
Renovering af ældre møbler
Varighed: 5 dage
Kontakt
Renovering af ældre møblers overflade
Varighed: 5 dage
Kontakt
Restaureringskurser
Løbende optag - varighed: 27 dage
Løbende Optag
Rulle- og bukkestillads - opstilling mv.
Varighed: 1 dag
Kontakt
Standardmaskiner i træindustrien
Løbende optag - varighed: 18 dage
Løbende Optag
Systematisk vedligehold på automatiske maskiner
Varighed: 5 dage
Kontakt
Tegningsfremstilling i 3D CAD, træ, 1
Næste startdato: 26/02 2018 - varighed: 5 dage
(3 hold)
Tegningsfremstilling i 3D CAD, træ, 1
Varighed: 5 dage
Kontakt
Tegningsfremstilling i 3D CAD, træ, 2
Næste startdato: 26/02 2018 - varighed: 5 dage
(3 hold)
Tegningsfremstilling i 3D CAD, træ, 2
Varighed: 5 dage
Kontakt
Tegningsfremstilling i CAD, træindustri
Varighed: 5 dage
Kontakt
Tegningsfremstilling i CAD, træindustri
Varighed: 5 dage
Kontakt
Træets vækst
Varighed: 1 dag
Kontakt
Uddannelsesplanlægning for medarbejdere
Varighed: 4 dage
Kontakt
Bolig- og autointeriørmontering
(0 kurser)
Produktion af møbler, orgler, døre, vinduer mv.
(0 kurser)
Åbent værksted
(0 kurser)
Tværfaglige område
Obligatorisk fælleskatalog
(0 kurser)
Åben uddannelse
GVU-forløb
(0 kurser)
VEU kampagne 2015 - Katrine og Frederik
Skive Tekniske Skole benytter digital post. Det betyder, at post fra skolen fortrinsvist fremsendes gennem e-Boks
Velkommen til den mangfoldige verden på Skive Tekniske Skole.
Skolens uddannelser udvikles i tæt samspil med erhvervslivet og de videregående uddannelser. Vi uddanner til forskellige erhverv og til forskellige videregående uddannelser, og derfor ser vi en ære i at uddanne det hele menneske, at være med til, at den enkelte får realiseret sit potentiale fagligt, personligt og socialt. Vi hjælper på vej med at se og at realisere det potentiale.
Skive Tekniske Skole
Kongsvingervej 1
7800 Skive
Tlf.: 99 14 92 00
Mail: sts@skivets.dk
sikkerpost@skivets.dk
© 2018 Skive Tekniske Skole - Alle rettigheder forbeholdes