...
Generelle betingelser for efteruddannelse

Generelle betingelser for efteruddannelse


Tilmelding

Tilmelding til arbejdsmarkedsuddannelser (AMU-kurser) kan for beskæftigede og selvstændige erhvervsdrivende ske såvel via skolens hjemmeside som via portalen www.efteruddannelse.dk.

Ledige kan tilmelde sig ved at kontakte skolen pr. telefon eller mail, så vil vi sørge for den videre tilmelding.

Kriterier for optagelse

Kursisterne optages i den rækkefølge, de tilmelder sig det enkelte kursus. Der er således tale om ”først til mølle”-princippet.

Indkaldelse eller aflysning

Du vil modtage en invitation eller aflysning til kurset.

VEU- og befordringsgodtgørelse

Der kan opnås lønrefusion (VEU-godtgørelse) efter gældende regler, hvilket andrager 662,- kr. pr. dag (2015 takst).

Der kan opnås befordringsgodtgørelse efter gældende regler.

Ansøgning om godtgørelse skal foretages på www.efteruddannelse.dk senest 4 uger efter kursets slutdato.

Kost og logi

Hvis du bor mere end 60 km fra undervisningsstedet, kan du blive indkvarteret under kurset efter gældende regler. Ring og hør nærmere.

Afmelde- og udeblivelsesgebyr

Du skal melde afbud så tidligt som muligt og minimum 5 hverdage før kursusstart. Afmelding skal ske skriftligt.

Afmelde- og udeblivelsesgebyr:
Min. gebyr for afmelding: kr. 1500 - for kurser med varighed op til 37 timer
Maks. gebyr for afmelding: kr. 2500 - for kurser med varighed over 37 timer
Min. gebyr for udeblivelse: kr. 2500 - for kurser med varighed op til 37 timer
Maks. gebyr for udeblivelse: kr. 3500 - for kurser med varighed over 37 timer

Overdrages kursuspladsen til en anden, bortfalder gebyret.

Gebyret betales af arbejdsgiveren. Arbejdsgiveren skal også betale afgift, hvis uddannelsesinstitutionen aflyser som følge af udeblivelse og manglende framelding, som betyder at holdet ikke længere er rentabelt for uddannelsesinstitutionen.

Særlige gennemførelsesformer

Har I som virksomhed behov for en særlig tilrettelæggelses- eller afholdelsesform, f. eks. dobbelt lærerdækning, ændret undervisningsform f. eks. undervisning på virksomhedens adresse, weekend -, aften - eller natundervisning, har vi mulighed for at efterkomme jeres ønsker mod en tillægspris. Ring og hør nærmere.

Køb af tomme pladser

I har som virksomhed mulighed for at sikre gennemførelse af et kursus, hvis I benytter princippet køb af tomme pladser. Ring og hør nærmere.

Tilmelding til Arbejdsmarkedsuddannelser (AMU-kurser) skal efter reglerne foretages over nettet, se link til www.efteruddannelse.dk. Optagelse sker i den rækkefølge, tilmeldingerne modtages.

Ring evt. og hør, om der er plads.
Skive Tekniske Skole benytter digital post. Det betyder, at post fra skolen fortrinsvist fremsendes gennem e-Boks
Velkommen til den mangfoldige verden på Skive Tekniske Skole.
Skolens uddannelser udvikles i tæt samspil med erhvervslivet og de videregående uddannelser. Vi uddanner til forskellige erhverv og til forskellige videregående uddannelser, og derfor ser vi en ære i at uddanne det hele menneske, at være med til, at den enkelte får realiseret sit potentiale fagligt, personligt og socialt. Vi hjælper på vej med at se og at realisere det potentiale.
Skive Tekniske Skole
Kongsvingervej 1
7800 Skive
Tlf.: 99 14 92 00
Mail: sts@skivets.dk
sikkerpost@skivets.dk
© 2018 Skive Tekniske Skole - Alle rettigheder forbeholdes