...
Virksomhedscentret

Virksomhedscentret


Skolens virksomhedscenter består blandt andet af 6 kompetente uddannelseskonsulenter, som er parat til at vejlede og rådgive din virksomhed, jobcentre og andre interesserede om praktikpladser og efteruddannelsesmuligheder.

Skolens uddannelseskonsulenter kan også være behjælpelige i forbindelse med at finde jeres næste lærling og oprettelse af praktikpladser. De tilbyder råd og vejledning til papirarbejdet og det praktiske i forhold til de forskellige muligheder for praktikpladser herunder mesterlære, delaftaler, kombinationsaftaler.

Konsulenter

Jochi Bahat

Tlf. 99 14 92 60

Mail jba@skivets.dk

Henrik Grim

Tlf. 23 60 44 76

Mail hgr@skivets.dk

Ole Østergaard

Tlf. 40 17 94 39

Mail olo@skivets.dk

Lone Rasmussen

Tlf. 99 14 92 07

Mail lor@skivets.dk

Jan Lindy Berg Nielsen

Tlf. 51 23 22 72

Mail jbn@skivets.dk

Efteruddannelse

Skolens uddannelseskonsulenter kan også være behjælpelige med virksomhedens uddannelsesplanlægning og dermed efteruddannelse af jeres medarbejdere. Skive Tekniske Skole tilbyder efteruddannelse inden for de forskellige fagområder.

Derudover tilbyder vi efteruddannelse blandt andet inden for områderne:

  • Lean
  • Kommunikation
  • Ledelse
  • Sprog
  • IT
  • Økonomi
  • Salg og markedsføring
  • Arbejdsmiljø


Åbne kurser
Vi tilbyder åbne kurser, som afspejler de tendenser, der gælder for erhvervslivet og det offentlige og sætter fokus på kompetenceudvikling, viden og udvikling af menneskelige ressourcer. Kurserne sigter mod at klæde såvel ledere og medarbejdere på til at gå nye udfordringer i møde.

Særligt tilrettelagte uddannelsesforløb
Afdelingen udbyder også særligt tilrettelagte undervisningsforløb i et tæt samspil med den brede vifte af tekniske, faglige efteruddannelsestilbud, vi også udbyder. Vi yder professionel rådgivning og kan gennem et tæt samarbejde med din virksomhed sammensætte og udvikle det helt rigtige forløb, som er specifikt tilpasset din virksomheds behov og ønsker. Fordelene ved interne og skræddersyede kurser er, at undervisningen i højere grad kan målrettes konkrete opgaver, og eksemplerne hentes i deltagernes arbejdsliv.

Vi har mange års erfaring i formidling af at omsætte teori til praksis og finde brugbare løsninger inden for det offentlige og private og fra skolens mange uddannelser til erhvervslivet.

VEU-Center MidtØst

Skive Tekniske Skole er en del af samarbejdet VEU-Center MidtØst, som geografisk strækker sig over Favrskov, Norddjurs, Randers, Skive, Syddjurs og Viborg. Alle udbydere af AMU- og voksenuddannelser i Favrskov, Norddjurs, Randers, Skive, Syddjurs og Viborg kommuner deltager i samarbejdet.

I VEU-centret samarbejder udbydere af arbejdsmarkedsuddannelser (AMU) og voksenuddannelser (VUC) om at give arbejdstagere og virksomheder en samlet vejledning om de muligheder, der findes indenfor voksenuddannelse og efteruddannelse i VEU-centrets geografiske område.

Yderligere oplysninger

Yderligere oplysninger om Virksomhedscentrets arbejde kan fås hos Uddannelseschef Jens Christian Pedersen, jcp@skivets.dk, tlf. 99149236.

Skive Tekniske Skole benytter digital post. Det betyder, at post fra skolen fortrinsvist fremsendes gennem e-Boks
Velkommen til den mangfoldige verden på Skive Tekniske Skole.
Skolens uddannelser udvikles i tæt samspil med erhvervslivet og de videregående uddannelser. Vi uddanner til forskellige erhverv og til forskellige videregående uddannelser, og derfor ser vi en ære i at uddanne det hele menneske, at være med til, at den enkelte får realiseret sit potentiale fagligt, personligt og socialt. Vi hjælper på vej med at se og at realisere det potentiale.
Skive Tekniske Skole
Kongsvingervej 1
7800 Skive
Tlf.: 99 14 92 00
Mail: sts@skivets.dk
sikkerpost@skivets.dk
© 2018 Skive Tekniske Skole - Alle rettigheder forbeholdes