...
Individuel kompetencevurdering

Individuel kompetencevurdering


Målet med Individuel Kompetence Vurdering er at give dig mulighed for at få vurderet og anerkendt dine færdigheder i forhold til arbejdsmarkedsuddannelser (AMU), hvad enten du er i arbejde eller ledig.

Hvad betyder Individuel Kompetence Vurdering (IKV)?

  • At du kan få bevis på de faglige færdigheder, som du har fra dit arbejdsliv, som dokumentation overfor nuværende og fremtidige arbejdsgivere
  • At du kan få uddannelsesbeviser uden at have deltaget i undervisningen. Det betyder, at hvis du lever op til den målsætning der er i AMU-uddannelsen, så laver vi et uddannelsesbevis til dig
  • At du undgår dobbelt uddannelse og motiveres til yderligere uddannelse
  • At du efter vurderingen får en personlig uddannelsesplan, som du kan bruge i din fremtidige AMU-uddannelse.

Hvis du ønsker, at din arbejdsgiver skal have resultatet af din IKV, skal du selv give tilladelse til det.

Du får papirer på dine kompetencer

Et eller flere delmål
Når underviseren har vurderet, at du har kompetencer, der svarer til dele af et AMU-kursus eller enkeltfag i FKB, får du resultatet på et kompetencebevis.

Alle delmål
Opfylder du alle delmål får du udleveret et kompetencebevis som vægter det samme, som et ”rigtigt” uddannelsesbevis.

Individuel uddannelsesplan
Det kan også være, at den individuelle kompetencevurdering munder ud i en individuelt tilrettelagt uddannelsesplan.

Hvordan vurderes du?
Skive Tekniske Skoles faglærere vurderer dine faglige kvalifikationer, færdigheder og realkompetencer i forhold til de uddannelsesmål, som er relevante for dig.

Vurderingen foregår ved hjælp af spørgeskema eller elektronisk test på en pc'er og praktiske øvelser. Efter princippet: ”Vis og fortæl mig, hvad du kan”.

Er en Individuel Kompetencevurdering noget for dig?

Har du fx en kort uddannelse indenfor et andet fagområde end det du arbejder med i dag?

Har du arbejdet i mange år som ufaglært indenfor et bestemt fagområde? 

Så kan en Individuel Kompetencevurdering være noget for dig.

Økonomi

Deltagelsen er gratis, og du eller din arbejdsgiver kan få VEU-godtgørelse under kurset.

Skive Tekniske Skole benytter digital post. Det betyder, at post fra skolen fortrinsvist fremsendes gennem e-Boks
Velkommen til den mangfoldige verden på Skive Tekniske Skole.
Skolens uddannelser udvikles i tæt samspil med erhvervslivet og de videregående uddannelser. Vi uddanner til forskellige erhverv og til forskellige videregående uddannelser, og derfor ser vi en ære i at uddanne det hele menneske, at være med til, at den enkelte får realiseret sit potentiale fagligt, personligt og socialt. Vi hjælper på vej med at se og at realisere det potentiale.
Skive Tekniske Skole
Kongsvingervej 1
7800 Skive
Tlf.: 99 14 92 00
Mail: sts@skivets.dk
sikkerpost@skivets.dk
© 2018 Skive Tekniske Skole - Alle rettigheder forbeholdes