...
Hvordan foregår en individuel kompetencevurdering?

Hvordan foregår en individuel kompetencevurdering?


  • Overvej først, hvad du ønsker af nye arbejdsopgaver og efteruddannelse
  • Dokumentation. Skab overblik over alt det, du kan og ved (eksamener og færdigheder opnået gennem arbejde mv.)
  • Kontakt skolen og få igangsat et IKV forløb
  • Tal med en af vores sekretærer, uddannelseskonsulenter eller studievejledere.

Når vi kan se, at der er grundlag for en realkompetencevurdering, tilrettelægger vi forløbet sammen med dig - og så får du en IKV.

Du har mulighed for komme og få foretaget flere vurderinger i forhold til andre AMU-mål.

Vurderingsforløbet indeholder som regel en samtale, skemaer, test, projektforløb og lign., så du kan vise og afprøve dine færdigheder.

Det kan tage mellem ½ dag og 5 dage at få lavet en Individuel Kompetencevurdering.

Herefter får du dit kompetencebevis.

Eksempel på en IKV-dag

Vurdering del 1

Faglærer interviewer deltager med udgangspunkt i deltagerens dokumentation eller kan tage udgangspunkt i ”Min Kompetencemappe”.

Faglæreren fastlægger, hvilke AMU-uddannelsesmål, deltageren skal afklares inden for. Aftaler det nærmere forløb med deltager.

Vurdering del 2

Afprøvning af deltagerens realkompetencer via spørgeskema.

Den praktiske afklaring sker via praktiske opgaver samt øvelser, test og cases. Forløb aftales med den enkelte deltager.

Vurdering del 3

IKV deltagerbevis.

Evt. udstedes AMU-uddannelsesbevis(er) for anerkendte realkompetencer.

Udarbejdelse af individuel AMU-uddannelsesplan  hvis deltageren ønsker det.

Afsluttende vejledning og information.

Evaluering med deltageren. 

Skive Tekniske Skole benytter digital post. Det betyder, at post fra skolen fortrinsvist fremsendes gennem e-Boks
Velkommen til den mangfoldige verden på Skive Tekniske Skole.
Skolens uddannelser udvikles i tæt samspil med erhvervslivet og de videregående uddannelser. Vi uddanner til forskellige erhverv og til forskellige videregående uddannelser, og derfor ser vi en ære i at uddanne det hele menneske, at være med til, at den enkelte får realiseret sit potentiale fagligt, personligt og socialt. Vi hjælper på vej med at se og at realisere det potentiale.
Skive Tekniske Skole
Kongsvingervej 1
7800 Skive
Tlf.: 99 14 92 00
Mail: sts@skivets.dk
sikkerpost@skivets.dk
© 2018 Skive Tekniske Skole - Alle rettigheder forbeholdes