...
Evaluering af arbejdsmarkedsuddannelser

Evaluering af arbejdsmarkedsuddannelser


På AMU-området følger Skive Tekniske Skole den kvalitetspraksis, som Undervisningsministeriet har meldt ud. Det betyder, at vi anvender de fælles redskaber til at måle effekten af og evaluere skolens AMU-aktiviteter.

Kvalitetssystemet omfatter redskaber til:

  • Deltagernes evaluering af AMU
  • Virksomhedernes evaluering af AMU
  • Effektmåling af AMU
 
Formålet med det fælles kvalitetssystem er:
  • at forbedre skolernes grundlag for en løbende kvalitetsudvikling
  • sikre efteruddannelsesudvalgene et systematisk grundlag for udvikling og revision af uddannelsesplaner
  • tilvejebringe dokumentation for kvaliteten af den samlede uddannelsesindsats i AMU

Overholdelse af loven om gennemsigtighed og åbenhed forudsætter, at skolen giver adgang til relevante evalueringsresultater for kursister og virksomheder på skolens hjemmeside.

VisKvalitet.dk

VisKvalitet.dk er arbejdsmarkedsuddannelsernes elektroniske evalueringssystem. Alle kursister på skolen evaluerer deres kursus her.

Evalueringsskemaet består af en række generelle spørgsmål tillige med spørgsmål, som er specifikke for det pågældende kursus. Derudover er der spørgsmål om skolen.

Skemaet er sammenligneligt, da det i hovedsagen er ens over hele landet. Nærmere forklaring vedrørende de fælles redskaber, spørgsmål og evalueringer findes på www.viskvalitet.dk.

Resultater for deltagerne

De fleste evalueringsspørgsmål besvares på en skala fra 1 til 5, hvor 5 er det højeste og 1 det laveste. Skalaens værdier er:
5 = Meget tilfreds
4 = Tilfreds
3 = Hverken-eller
2 = Utilfreds
1 = Meget utilfreds
0 = Ved ikke (tæller ikke med ved beregningen af gennemsnit)
 
Skive Tekniske Skole benytter digital post. Det betyder, at post fra skolen fortrinsvist fremsendes gennem e-Boks
Velkommen til den mangfoldige verden på Skive Tekniske Skole.
Skolens uddannelser udvikles i tæt samspil med erhvervslivet og de videregående uddannelser. Vi uddanner til forskellige erhverv og til forskellige videregående uddannelser, og derfor ser vi en ære i at uddanne det hele menneske, at være med til, at den enkelte får realiseret sit potentiale fagligt, personligt og socialt. Vi hjælper på vej med at se og at realisere det potentiale.
Skive Tekniske Skole
Kongsvingervej 1
7800 Skive
Tlf.: 99 14 92 00
Mail: sts@skivets.dk
sikkerpost@skivets.dk
© 2018 Skive Tekniske Skole - Alle rettigheder forbeholdes